Dubienka

powierzchnia 96,1 km2
mieszkańcy 2 693

Dubienka ? kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Trójcy.
Budynek obecnego kościoła p.w. św. Trójcy wzniesiono w 1885
roku na miejscu drewnianej świątyni zniszczonej w pożarze
w 1836 roku. Do najciekawszych obiektów znajdujących się na
wyposażeniu kościoła zaliczyć należy osiemnastowieczny ołtarz
główny z obrazem Najświętszej Maryi Panny oraz dekoracyjną,
kamienną ambonę z tego samego okresu. Zarówno ołtarz jak
i ambona pochodzą z kościoła oo. bernardynów w Radecznicy.

Dubienka ? cmentarze,
żydowski, katolicki.

Dubienka, Skryhiczyn, Uchańka ?
domy drewniane. W Dubience
znajduje się największy na terenie
LGD zespół drewnianych domów.

Dubienka ? cerkiew prawosławna p.w. Św. Trójcy znajduje
się w centrum osady, nieopodal szkoły i urzędu gminy. Budynek
z czerwonej cegły spoinowej, powstał w latach 1886?1905.
Bogata dekoracja wnętrza świątyni niestety nie zachowała się
do dziś. Na miejscu pozostały tylko fragmenty polichromii.

Radziejów ? dawny zbór ewangelicki z XIX w.

Skryhiczyn ? krzyż na postumencie. Figura ustawiona w 1905 r. posiada napis fundacyjny w języku rosyjskim.

Starosiele, Skryhiczyn ? Podworskie parki krajobrazowe z końca XIX w.

Uchańka ? kopiec Kościuszki upamiętniający bitwę pod Dubienką z 1792 r.