Kamień

powierzchnia 96,8 km2
mieszkańcy 4 062

Kamień Kolonia ? Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Michała Archanioła.
Dawny zbór ewangelicki z 1881 roku. Murowana, trzynawowa świątynia budowana w stylu neogotyckim posiada drewniany ołtarz główny z przedstawieniami Matki
Bożej i św. Michała Archanioła na zasuwie (1968). Drewniane ołtarze boczne: Przemienienia Pańskiego (po prawej) i św. Antoniego Padewskiego (po lewej) wykonano
w 1949 r. W lewej bocznej nawie znajduje się również ołtarzyk z obrazem św. Teresy. W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz ewangelicko-augsburski z końca XIX w.

Pławanice ? kościół rzymskokatolicki p.w. św. Izydora, dawniej cerkiew
greckokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty. Świątynia prawosławna
w Pławanicach jest wzmiankowana w źródłach od 1508 roku. Pierwotnie
stała tu cerkiew drewniana. W 1828 roku właściciel Pławanic Klemens
Grodzicki ufundował istniejący do dziś budynek cerkwi murowanej.
Obok znajduje się drewniana dzwonnica wzniesiona również
około 1828 roku. Dawniej całość zespołu otaczał istniejący od
XVI wieku cmentarz. W latach 1840?1850 zbudowane zostały
dwa istniejące do dziś anonimowe klasycystyczne nagrobki.

W rezerwacie Roskosz wiosną można spotkać tańczące żurawie.

Józefin ? kurhan wczesnośredniowieczny.

Natalin ? kapliczka przydrożna z przełomu XVIII/XIX w.