Wojsławice

powierzchnia 110,5 km2
mieszkańcy 4 332

Wojsławice ? średniowieczny układ urbanistyczny,
budynki świątyń trzech wyznań (cerkiew, kościół i synagoga),
pięć kapliczek strzegących wjazdu do miasteczka,
jedyny zachowany w województwie lubelskim zespół domów podcieniowych

Kościół pw. św. Barbary w Turowcu. Pierwsza, unicka, świątynia była drewniana. Obecna, murowana, powstała w 1832 roku, prawdopodobnie z fundacji Poletyłłów. Początkowo kościół funkcjonował jako parafialna cerkiew greckokatolicka. Po kasacie unii aż do 1919 r. był to kościół prawosławny. W 1919 roku świątynię przemianowano na rzymskokatolicką. Kościół jest jednonawowy, utrzymany w stylu późnoklasycystycznym. Posiada XIX-wieczny ołtarz główny (stylizowany na barokowy) z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII/XIX w.) i dwa ołtarze boczne z obrazami: św. Barbary (prawy) oraz
św. Piotra i Pawła (lewy). Obiekt wraz z cmentarzem w 1988 roku objęto ochroną konserwatorską

Wzgórza, debry i wąwozy.
Krajobraz Działów Grabowieckich

Majdan Nowy ? Grodzisko wczesnośredniowieczne
z trzema pierścieniami wałów zwane Pohulanka.

Majdan Ostrowski ? Izba Ludowa ?Wrzeciono, Galeria na Oblakach, Szlak Studni.