Zmudź

powierzchnia 136,1 km2
mieszkańcy 3 431
Żmudź ? kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego powstał około 1753 roku
z fundacji Jana Zamoyskiego, jako cerkiew greckokatolicka. Jest to drewniany obiekt
o konstrukcji zrębowej, z XVIII i XIX-wiecznym wyposażeniem. W ołtarzu głównym
znajduje się ikona Ukrzyżowania z Matką Boską i św. Janem Ewangelistą z 1757
roku. W ołtarzach bocznych obrazy z XVIII wieku: w lewym Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w koronach blaszanych, w prawym ? św. Antoniego, na miejscu dawnego
obrazu Chrystusa Pantokratora z XVIII w. Obok kościoła zachowała się osiemnastowieczna drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, z dzwonem z 1643 roku.

Żmudź ? gorzelnia i pozostałości zabudowań folwarcznych z XIX w.

Klesztów ? kościół p.w. Wniebowzięcia NMP wybudowano jako cerkiew greckokatolicką przed 1772 r. W 1875 r. przemianowano go na świątynię prawosławną, od 1920 r. jest świątynią rzymskokatolicką. Kościół jest murowany, jednonawowy, zbudowany w stylu późnobarokowym.
Wnętrze pokrywa polichromia wykonana przez Gabriela Sławińskiego ok. 1772 r. Zachowały się drewniane, malowane iluzjonistycznie ołtarze.
W ołtarzu głównym widnieje obraz Matki Boskiej Chełmskiej (1745), w lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Łukasza (2 poł. XVIII w.), w prawym Matki Boskiej Częstochowskiej. Cennym zabytkiem jest późnobarokowa szafa z 2 poł. XVIII w. znajdująca się w zakrystii.

Wólka Leszczańska ? klasycystyczny zajazd z XIX w. i pozostałości parku dworskiego.

Klesztów ? cmentarz katolicki i prawosławny.
Cmentarze w innych miejscowościach gminy:
Bielin ? ewangelicki,
Leszczany ? ewangelicki, greckokatolicki, prawosławny,
Pobołowice ? prawosławny i cmentarzyska kurhanowe,
Roztoka ? prawosławny,
Syczów ? ewangelicki,
Żmudź ? katolicki i prawosławny