Modele 3D

Modele wybranych obiektów architektury drewnianej  z obszaru  LGD Ziemi Chełmskiej

Żmudź

Pobołowice

Natalin

Wojsławice

Świerże

Na Ziemi Chełmskiej (ale poza obszarem LGD) znajdziemy też:

Borowica

Żulin

Hola

Czułczyce-Przysiółek

Depułtycze

Kanie

Olchowiec

Wereszczyn

Wyryki